Боротьба з корупцією

Одна з цілей і задач нашої Громадської організації „Спілка безпеки управління ”Антикорупція” в умовах чинного законодавства внести свою скромну лепту у викоренені національного зла — КОРУПЦІЇ!

Представники ГО «Спілка безпеки управління «Антикорупція» згідно з Законом України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII мають право:

  • повідомляти про виявлені факти вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, реальний, потенційний конфлікт інтересів спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції, Національному агентству, керівництву чи іншим представникам органу, підприємства, установи чи організації, в яких були вчинені ці правопорушення або у працівників яких наявний конфлікт інтересів, а також громадськості;
  • запитувати та одержувати від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування в порядку, передбаченому Законом України “Про доступ до публічної інформації”, інформацію про діяльність щодо запобігання корупції;
  • проводити, замовляти проведення громадської антикорупційної експертизи нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів, подавати за результатами експертизи пропозиції до відповідних органів, отримувати від відповідних органів інформацію про врахування поданих пропозицій;
  • брати участь у парламентських слуханнях та інших заходах з питань запобігання корупції;
  • вносити пропозиції суб’єктам права законодавчої ініціативи щодо вдосконалення законодавчого регулювання відносин, що виникають у сфері запобігання корупції;
  • проводити, замовляти проведення досліджень, у тому числі наукових, соціологічних тощо, з питань запобігання корупції;
  • проводити заходи щодо інформування населення з питань запобігання корупції;
  • здійснювати громадський контроль за виконанням законів у сфері запобігання корупції з використанням при цьому таких форм контролю, які не суперечать законодавству;
  • здійснювати інші не заборонені законом заходи щодо запобігання корупції.

Представникам Організації не може бути відмовлено в наданні доступу до інформації стосовно компетенції суб’єктів, які здійснюють заходи щодо запобігання корупції, а також стосовно основних напрямів їх діяльності. Державний захист представників Організації здійснюється відповідно до ст. 170 КК України (Умисне перешкоджання законній діяльності Організації); Закону України „Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві” N 3782-XII від 23.12.93.

Організація має представництва на всій території України, співпрацює з правоохоронними органами України та має підтримку місцевих і регіональних органів влади.

Запрошуємо до взаємодії та співробітництва громадян, об’єднання громадян, співробітників правоохоронних органів та органів спеціального призначення, а також установи та організації, що могли б надати допомогу в боротьбі з корупцією.